Przykład piąty

Jest to szablon faktury przystosowanej do potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Aby ułatwić życie operatorowi korzystającemu z arkusza, wyposażono go w dodatkowy formant (spoza zestawu formantów wbudowanych): kalendarz umożliwiający wpisanie daty do faktury za pomocą jednego kliknięcia.

Następnym ułatwieniem jest przycisk (żółty z plusikiem) dodający za operatora nową pozycję fakturowania. Dzięki temu operator nie musi dbać o sformatowanie komórek ani o wstawienie właściwych formuł podlegających sumowaniu. Jest to pierwsze w prezentowanych tu przykładach zastosowanie programu w wewnętrznym języku VBA, który — jak wspomniano — zastąpił stary język makr.

Trzecim „usprawnieniem” jest samoczynne wpisywanie kwoty sumy w postaci słownej (widoczne w wierszu 26). W przeciwieństwie do programu MS Word, Excel nie potrafi tego robić sam. Należało do skoroszytu wbudować odpowiednią umiejętność. Wcielono zatem historyczny już arkusz makr Excel 4, w którym napisano odpowiednią funkcję dającą wynik w postaci tekstu. Zrzut takiego arkusza makr przedstawia poniższa ilustracja.

czytaj dalej: przykład szósty

%d blogerów lubi to: