Archiwa kategorii: moje opracowania muzyczne

Suplikacje („Święty Boże”)

Tekst niektórzy wywodzą z utworu Zygmunta Wasilewskiego. Jednak On tam go chyba po prostu użył jako tworzywa literackiego.
Rozważania na temat autorstwa tekstu zamieszczono TUTAJ, ale autora muzyki nie znamy.

Harmonizację opracowałem wariantowo. Refren oraz zwrotka mają po cztery wersje, przy czym nie ma „obowiązku” łączenia wariacji refrenu z wariacją zwrotki o tym samym numerze… Można te części swobodnie mieszać.

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

 

Święty Boże, Święty mocny,
Święty a Nieśmiertelny
Zmiłuj się nad nami…

Od powietrza, głodu, ognia i wojny
Wybaw nas Panie!

Od nagłej i niespodzianej śmierci
Zachowaj nas Panie!

My grzeszni Ciebie Boga prosimy
Wysłuchaj nas Panie!

„Upadnij na kolana”

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

Upadnij na kolana,
ludu, czcią przejęty,
Uwielbiaj swego Pana:
Święty, Święty, Święty.

Zabrzmijcie z nami nieba,
Bóg nasz niepojęty,
W postaci przyszedł chleba:
Święty…

Powtarzaj ludzki rodzie,
wiarą przeniknięty,
Na wschodzie i zachodzie:
Święty…

Pan wieczny zawsze, wszędzie,
ku nam łaską zdjęty,
Niech wiecznie wielbion będzie:
Święty…

O kompozytorze można poczytać tutaj

„Twoja miłość jak ciepły deszcz”

Piękna piosenka nurtu chrześcijańskiego autorstwa J. i B. Mencel.
Znana z wykonań Mietka Szcześniaka i New Life’m.

wersja zespołu (nagranie)
wersja koncertowa Mietka Szcześniaka

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

Jesteś blisko mnie,
A tęsknię za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe
I wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr.
Otwieram się i czuję znów, że…

Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia,
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry Święty Duch
Ogarnia mnie.

„Te Deum” („Ciebie Boga wysławiamy”)

Hymn z przełomu 4 i 5 wieku (tłum.  ks. Tadeusz Karyłowski)
Muzyka autorstwa Józefa Furmanika i Franciszka Wesołowskiego

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

 

Ciebie Boga wysławiamy,
Tobie Panu wieczna chwała,
Ciebie Ojca, niebios bramy,
Ciebie wielbi ziemia cała.

Tobie wszyscy Aniołowie,
Tobie Moce i Niebiosy,
Cheruby, Serafinowie,
ślą wieczystej pieśni głosy.

Święty, Święty, nad Świętymi,
Bóg Zastępów, Król łaskawy,
Pełne niebo z kręgiem ziemi,
Majestatu Twojej sławy.

Apostołów Tobie rzesza,
chór Proroków pełen chwały,
Tobie hołdy nieść pośpiesza
Męczenników orszak biały.

Ciebie poprzez okrąg ziemi,
z głębi serca ile zdoła,
Głosy ludów zgodzonymi,
wielbi święta pieśń Kościoła.

Niezmierzonej Ojca chwały,
Syna Słowo wiekuiste,
Z Duchem wszechświat wielbi cały,
Królem chwały Tyś, o Chryste.

Tyś Rodzica Syn z wiek wieka,
by świat zbawić swoim zgonem,
Przyoblókłszy się w człowieka,
nie wzgardziłeś Panny łonem.

Tyś pokruszył śmierci wrota;
starł jej oścień w męki dobie
I rajskiego kraj żywota,
otworzyłeś wiernym sobie.

Po prawicy siedzisz Boga,
w chwale Ojca, Syn Jedyny,
Lecz gdy zagrzmi trąba sroga,
przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.

Prosim, słudzy łask niegodni,
wspomóż, obmyj grzech co plami,
Gdyś odkupił nas od zbrodni
Drogiej swojej Krwi strugami.

Ze Świętymi w blaskach mocy,
wiecznej chwały zlej nam zdroje:
Zbaw o Panie, lud sierocy,
Błogosław dziedzictwo swoje.

Rządź je, broń po wszystkie lata,
prowadź w niebios błogie bramy,
My w dzień każdy, Władco co świata,
Imię Twoje wysławiamy.

Po wiek wieków nie ustanie,
Pieśni, co sławi Twoje czyny,
O w dniu onym racz nas Panie
od wszelakiej ustrzec winy.

Zjaw swą litość w życiu całym
tym, co żebrzą Twej opieki:
w Tobie Panie zaufałem,
Nie zawstydzę się na wieki.

O autorach muzyki:

Józef Furmanik

Franciszek Wesołowski

„Chlebie najcichszy”

Chlebie

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem, ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność.

Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom

Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem, ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność.

A ułomki chleba, które zostaną A ułomki chleba, które zostaną Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód

„Boże, coś Polskę”

Pierwotny wiernopoddańczy charakter pieśni na cześć „króla polskiego” (rosyjskiego cara Aleksandra) rychło zmienił się w piękną pieśń religijno-patriotyczną.

Ówcześnie słowa napisał Alojzy Feliński, jednak współautorem obecnej wersji jest polski lud, który modlitwę o zachowanie króla zastąpił modlitwą o Ojczyznę.

Autor obecnej melodii, zapożyczonej z pieśni „Serdeczna Matko”, pozostaje nieznany.

 

(Plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

Istnieje kilka wariantów tekstu, dlatego zamieszczam link do witryny, która je przedstawia.

Zapisy nutowe melodii liturgicznych i pieśni – moja harmonizacja, do swobodnego wykorzystania

Pewnego razu poproszono mnie o akompaniowanie podczas Mszy pewnej grupie. Przedstawiono mi listę 10 pieśni używanych w tej Mszy — „zagrasz to?

A zatem przysiadłem i opracowałem zharmonizowany akompaniament. Napisany jest na dwie ręce, ale każdy organista dorobi sobie partię pedału lub wyodrębni ją z partii lewej ręki.

Oto moje opracowania niektórych pieśni kościelnych i muzycznych stałych części Mszy:

https://aristos.blog/zapisy-nutowe-melodii-liturgicznych-i-piesni/