Archiwa kategorii: moje opracowania muzyczne

„Zmartwychwstał Pan (i żyje dziś)”

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

(ref. )Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc. Nie umrę, nie, lecz będę żył, Bóg okazał Swą moc. Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź. Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć.

Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest Jego łaska. Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku. Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić. Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić!

Lepiej się uciec do Pana, niż zaufać książętom. Pan – moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto. Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć, nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń!

Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym, Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym. Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona. Tańczmy dla Niego dziś, prawica Pańska wzniesiona!

„Zaufałem Panu”

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się lękać. Zaufałem Panu i już niczego nie muszę się trwożyć. Wierzę Mu, bo On ma moc przezwyciężyć w moim sercu zło. Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc.

„Warownym grodem jest nasz Bóg”

Tekst Marcina Lutra na bazie Psalmu 46;
nazywany „hymnem Reformacji”

Warownym grodem

 

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

 

Warownym grodem jest nasz Bóg,
Orężem nam i zbroją.
Wybawia On ze wszelkich trwóg,
Co nas tu niepokoją!
Stary, chytry wróg
Czyha, by nas zmógł;
Swych mocy złych rój
Prowadzi na nas w bój,
Na ziemi któż mu sprosta?

My złego nie zdołamy zmóc,
Nam zginać wnet by trzeba;
Lecz walczy za nas chrobry Wódz
Anielskich hufców z nieba.
Kto On? – pytasz się,
Jezus On się zwie,
To Chrystus, nasz Pan,
Szatański zburzy plan,
Innego nie masz Boga.

Choć diabłów pełen byłby świat,
Co połknąć nas by chcieli,
My nie boimy się ich zdrad,
Będziemy tryumf mieli.
Książę ziemi tej
W całej złości swej
Nie szkodzi już nam,
Bo jest skazany sam
Wszechmocnym Boga Słowem.

Niech Słowo wzruszać strzegą się,
Im go nie zawdzięczamy,
Sam Chrystus przy nas z Duchem swym
I z łaski swej darami.
Niech pozbawią źli
Żony, dzieci, czci;
Niech biorą, co chcą,
Ich zyski liche są,
Królestwo nam zostanie!

(przekład współczesny ks. Edwarda Romańskiego)

„Dzięki Ci, Panie (za Ciało Twe i Krew)”

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

(ref.) Dzięki Ci Panie za Ciało Twe i Krew, Za dary nieskończone wielbimy Cię.

Chwalimy Cię Wszechmocny za dary Twe nieskończone, Za Ciało i Twoją Krew Przebacz w swojej dobroci tym, co Ciebie niegodni Kiedy do Twego stołu się zbliżamy. (ref.)

Przebacz, żeś hojny i wierny Uwolnij z więzów grzechu Byśmy się odmienili Przez Tajemnice Najświętsze. (ref.)

Spojrzyj łaskawie Stwórco na nas znikomych i słabych Ocal Dobry Pasterzu owce na swojej łące Tyś życie nam przywrócił wbrew nieprzyjacielowi I wzmacniasz już na zawsze Siebie dając nam Panie. (ref.)

Niechaj przestworem spłynie z gwiazd Anioł Twój miły Oczyści i uleczy nasze serca i ciała Powiedzie za sprawą tajemnicy na same szczyty nieba A tu, na ziemi ratuje obrona Twoja potężna. (ref.)

Spraw to Ojcze Wszechmocny w dobroci swej niezmiernej Byśmy się stali jedno Z Tobą, Chrystusem i Duchem Ty, coś w Trójcy jedyny. (ref.)

„Nasz Bóg jest wielki”

Przygrywka czyli „intro” (kliknij aby pobrać)

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

 

Wodę zamieniłeś w wino,
Ślepi przy Tobie znów widzą,
któż jest jak Ty?
Tylko Ty.

Blaskiem rozświetlasz ciemności,
Człowiek powstaje z marności,
któż jest jak Ty?
Tylko Ty.

(ref.) Nasz Bóg jest wielki,
nasz Bóg jest silny,
Boże, nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia,
jest wszechmogący,
Nasz Bóg.
Nasz Bóg.

Blaskiem rozświetlasz ciemności,
Człowiek powstaje z marności,
któż jest jak Ty?
Tylko Ty.
(ref.)

Jeśli nasz Bóg jest przy nas,
już nic nas nie zatrzyma,
jeśli nasz Bóg jest z nami,
któż jest przeciwko nam?
któż jest przeciwko nam?
(ref.)

„Ludu mój, ludu” Teofila Klonowskiego

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? W czemem zasmucił albo w czem zawinił? Jam cię wyzwolił z mocy Faraona A tyś przyrządził krzyż na me ramiona

Ludu, mój ludu […] Jam cię wprowadził w kraj miodem płynący Tyś mi zgotował śmierci znak hańbiący

Ludu, mój ludu […] Jam ciebie szczepił, winnico wybrana A tyś mnie octem poił, swego Pana

Ludu, mój ludu […] Jam dla cię spuszczał na Egipt karanie A tyś mnie wydał na ubiczowanie

Ludu, mój ludu […] Jam Faraona dał w odmęt bałwanów A tyś mnie wydał książętom kapłanów

Ludu, mój ludu […] Morze-m otworzył, byś szedł suchą nogą A tyś mi włócznią bok otworzył srogą

Ludu mój ludu […] Jam ci był wodzem w kolumnie obłoku Tyś mnie wiódł słuchać Piłata wyroku

Ludu mój ludu […] Jam ciebie karmił manny rozkoszami Tyś mnie odpłacił policzkowaniami

Ludu, mój ludu […] Jam ci ze skały dobył wodę zdrową A tyś mnie poił goryczą żółciową

Ludu, mój ludu […] Jam dał, że zbici Chanaanu królowie A ty zaś trzciną biłeś mnie po głowie

Ludu, mój ludu […] Jam ci dał berło Judzie powierzone A tyś mi wtłoczył cierniową koronę

Ludu, mój ludu […] Jam cię wywyższył między narodami Tyś mnie na krzyżu podwyższył z łotrami

O kompozytorze (Teofil Tomasz Klonowski) można przeczytać TUTAJ

„Jezus Cię kocha” („Miłość przychodzi teraz”)

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

(Ref.) Jezus Cię Kocha, pragnie, leczy, właśnie dziś tu i teraz. Chcę go uwielbiać, bo jest ze mną właśnie dziś.

W Tobie ma nadzieja W Tobie życie me We mnie możesz wszystko Jeśli chcesz Moje nawrócenie Tylko w tobie jest Oczyść moje serce Weź mój grzech (Ref.)

Jezus Cię Kocha, pragnie, leczy, właśnie dziś tu i teraz. Chcę go uwielbiać, bo jest ze mną właśnie dziś.

„Jak wielki jest Bóg”

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

To On, nasz Pan i Król odziany w majestat Swój, Ziemio, raduj się, Ziemio, raduj się. Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło i drży na Jego głos, i drży na Jego głos

Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go, wielki jest Bóg, świat ujrzy to, jak wielki jest nasz Bóg

On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa, początkiem, końcem On, początkiem, końcem On. Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch, Barankiem jest i lwem, Barankiem jest i lwem

Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go, wielki jest Bóg, świat ujrzy to, jak wielki jest nasz Bóg

Na wieki godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć, ogłaszać chcę jak wielki jest Bóg.

Jak wielki jest Bóg, wysławiaj Go, wielki jest Bóg, świat ujrzy to, jak wielki jest nasz Bóg

„Idzie mój Pan”

Idzie

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

   Idzie mój Pan On teraz biegnie, by spotkać mnie. (Ref.)

Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud. On chce Chlebem nas nakarmić, by nasycić życia głód.

Idzie mój Pan…

Mija góry, łąki, lasy, by Komunii stał się cud. On Krwią Swoją nas napełni, W sercach naszych sprawi cud.

Idzie mój Pan…

„Chwalę Ciebie, Panie”

(Kliknij na powyższy obraz; plik PDF z nutami otworzy się lub „ściągnie”, zależnie od ustawień Twojej przeglądarki)

Chwalę Ciebie PanieI uwielbiam,Wznoszę w górę swoje ręceUwielbiając imię Twe.Chwalę Ciebie PanieI uwielbiam.Wznoszę w górę swoje ręceUwielbiając imię Twe

Bo wielkiś Ty,Wielkie dzieła czynisz dziś,Nie dorówna Tobie nikt,Nie dorówna Tobie nikt.Bo wielkiś Ty,Wielkie dzieła czynisz dziś,Nie dorówna Tobie nikt,Nie dorówna Tobie nikt.

Jesteś mą nadzieją,Wiarą, życiem.Daj mi poznać swoje drogi,Bym nie zbłądził nigdy już.Jesteś mą nadzieją,Wiarą, życiem.Daj mi poznać swoje drogi,Bym nie zbłądził nigdy już

Bo wielkiś Ty,Wielkie dzieła czynisz dziś…